pracownia architektoniczna:

Przedmiotem działania naszej firmy są kompleksowe usługi związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowlanych, począwszy od oceny planowanej inwestycji, wykonywaniem badań chłonności terenu, uzgodnienia formalno-prawne, projektowanie koncepcyjne i pełno branżowe i nadzór nad realizacją do samego końca inwestycji.

Zajmujemy się również wykonywaniem adaptacji projektów typowych i zmian w gotowych projektach.

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem inżynieryjno-konsultingowym, gwarantującym dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klienta.

Zespół projektowy tworzą na stałe trzy osoby, lecz w zależności do potrzeb współpracujemy ze sprawdzonymi i zaufanymi architektami i inżynierami poszczególnych branż, od których oczekujemy odpowiedzialności, elastyczności w projektowaniu dla zachowania ekonomiki, indywidualności i estetyki projektowanych obiektów oraz wnętrz. W poszczególnych fazach inwestycji oferujemy:

Faza przedprojektowa / konsulting:

 • analizy lokalizacji,
 • inwentaryzacje,
 • studia opłacalności ekonomicznej,
 • raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • operaty wodno-prawne,
 • analizy uciążliwości,
 • występowanie w imieniu inwestora o wszystkie dokumenty związane z przygotowaniem dokumentacji do pozwolenia na budowę.

Projektowanie:

 • koncepcje wielobranżowe,
 • projekty zagospodarowania terenu,
 • projekty architektoniczno-budowlane (wraz z uzgodnieniami do pozwolenia na budowę),
 • kosztorysy inwestorskie,
 • przedmiary robót,
 • projekty wykonawcze branży: architektonicznej, konstrukcyjne, instalacji sanitarnych (wod.-kan., gaz, co, wentylacja i klimatyzacja, sprężone powietrze, gazy techniczne), elektrycznej (w tym: logicznej, alarmowej, p.poż.), drogowej.

Kierowanie i nadzór nad realizacją inwestycji:

 • pomoc przy przeprowadzeniu przetargu,
 • doradztwo przy wyborze wykonawcy,
 • koordynacja i kierowanie procesami planowania projektu,
 • nadzór inwestorski,
 • nadzór autorski,
 • kontrola kosztów, terminów, jakości oraz wypełniania warunków umowy.

arch Jacek Dobrzański

Jako właściciel i założyciel A.P.A. Perspectiv, doświadczenie zawodowe zdobywam od roku 1997 roku, współpracując w tamtym okresie z wieloma pracowniami architektonicznymi. Dyplom uczelni otrzymałem w roku 2000r z wyróżnieniem S.A.R.P jako najlepsza praca dyplomowa roku 2000. W roku 2002 zdobyłem uprawnienia zawodowe otrzymując kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 23/03/DOIA (wpis na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: DS-0993).

W kolejnych latach, najpierw samodzielnie, potem rozbudowując zespół projektowy podejmowałem się wielu projektów głownie z branży mieszkaniowej, wielo- i jedno-rodzinnej oraz przemysłowej, które w większości doczekały się realizacji. Udział w licznych przetargach i konkursach stał się siłą napędową pracowni, a stała już współpraca z firmami deweloperskimi i wykonawczymi pozwala ciągle udoskonalać 'warsztat pracy' i standardy projektowe i wykonawcze.

Jako osoba ambitna i nie obawiająca się kolejnych wyzwań, nie tylko projektowych - zapraszam do współpracy zarówno w procesie przygotowawczym do inwestycji, ale zwłaszcza w etapie tworzenia wspólnej koncepcji, którą potem pomogę w sposób w pełni wykorzystujący moje doświadczenie zrealizować.

Łukasz Kitka - stanowisko asystenta architekta

Doświadczenie w biurze A.P.A. Perspectiv zdobywam od roku 2006 branży zarówno jako projektant architektury jak i tworząc fotorealistyczne wizualizacje projektowanych obiektów. Brałem udział w projektowaniu wielu inwestycji we Wrocławiu jak i na terenie całego kraju, zdobywając uznanie zespołu projektowego firmy.
W biurze Perspectiv projektuję architekturę dla firm deweloperskich, instytucji oraz klientów indywidualnych oferując wiedzę i zdobyte doświadczenie w kompleksowym tworzeniu projektów, materiałów marketingowych i wielu innych zadań związanych z architekturą od koncepcji po realizację inwestycji. W naszym zespole projektowym tworzę projekty dla klientów, którzy chcą wyróżnić się na rynku. Kieruję się wyobraźnią i świeżymi pomysłami, by realizacja projektu i efekty mojej pracy spełniały wszelkie oczekiwania inwestora.

Szymon Szwec - stanowisko asystenta architekta

Urodzony w 1984 r. Ukończył studia 2008 na wydziale Architektury i Urbanistyki na Politechnice we Wrocławiu. Posiada uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej o nr 57/DSOKK/2013. Wchodząc w skład zespołu projektowego biura zajmuje się współtworzeniem koncepcji, chłonności terenu, projektów budowlanych i wykonawczych budując swoje doświadczenie od blisko 10 lat.

Do realizacji wyżej wymienionych usług dysponujemy kadrą inżynieryjno-techniczną, specjalizującą się w tworzeniu i obsłudze projektów:

 • obiektów przemysłowych (zakładów produkcyjnych, stacji paliw, budynków magazynowych),
 • użyteczności publicznej (budynki administracyjne i biurowe, gastronomiczne, handlowo-usługowe, hotele, banki, zespoły re-kreacyjne, szkoły, hale sportowo-widowiskowe),
 • budownictwa mieszkaniowego (budynki jedno- i wielorodzinne, zespoły mieszkaniowe, rezydencje, budynki apartamentowe),
Close Menu