pracownia architektoniczna:

Przedmiotem działania naszej firmy są kompleksowe usługi związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowlanych, począwszy od oceny planowanej inwestycji, wykonywaniem badań chłonności terenu, uzgodnienia formalno-prawne, projektowanie koncepcyjne i pełno branżowe i nadzór nad realizacją do samego końca inwestycji.

Zajmujemy się również wykonywaniem adaptacji projektów typowych i zmian w gotowych projektach.

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem inżynieryjno-konsultingowym, gwarantującym dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klienta.

Zespół projektowy tworzą na stałe trzy osoby, lecz w zależności do potrzeb współpracujemy ze sprawdzonymi i zaufanymi architektami i inżynierami poszczególnych branż, od których oczekujemy odpowiedzialności, elastyczności w projektowaniu dla zachowania ekonomiki, indywidualności i estetyki projektowanych obiektów oraz wnętrz. W poszczególnych fazach inwestycji oferujemy:

Faza przedprojektowa / konsulting:

Projektowanie:

Kierowanie i nadzór nad realizacją inwestycji:

arch Jacek Dobrzański

Jako właściciel i założyciel A.P.A. Perspectiv, doświadczenie zawodowe zdobywam od roku 1997 roku, współpracując w tamtym okresie z wieloma pracowniami architektonicznymi. Dyplom uczelni otrzymałem w roku 2000r z wyróżnieniem S.A.R.P jako najlepsza praca dyplomowa roku 2000. W roku 2002 zdobyłem uprawnienia zawodowe otrzymując kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 23/03/DOIA (wpis na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: DS-0993).

W kolejnych latach, najpierw samodzielnie, potem rozbudowując zespół projektowy podejmowałem się wielu projektów głownie z branży mieszkaniowej, wielo- i jedno-rodzinnej oraz przemysłowej, które w większości doczekały się realizacji. Udział w licznych przetargach i konkursach stał się siłą napędową pracowni, a stała już współpraca z firmami deweloperskimi i wykonawczymi pozwala ciągle udoskonalać 'warsztat pracy' i standardy projektowe i wykonawcze.

Jako osoba ambitna i nie obawiająca się kolejnych wyzwań, nie tylko projektowych - zapraszam do współpracy zarówno w procesie przygotowawczym do inwestycji, ale zwłaszcza w etapie tworzenia wspólnej koncepcji, którą potem pomogę w sposób w pełni wykorzystujący moje doświadczenie zrealizować.

Do realizacji wyżej wymienionych usług dysponujemy kadrą inżynieryjno-techniczną, specjalizującą się w tworzeniu i obsłudze projektów: